Điều kiện và điều khoản

Đây là thỏa thuận Pháp lý giữa Khách hàng với Lộc Phát 88, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng các sản phẩm/ trò chơi thuộc quyền sở hữu của Lộc Phát 88 . Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa Hai Bên. Bằng cách nhấp chuột vào nút “Đồng ý” khi đăng ký tài khoản và tham gia các sản phẩm, trò chơi tại trang Web: locphat88.com, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác nhấp chuột đăng ký tài khoản tại Lộc Phát 88 này tương đương với việc Hai Bên đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận. Trong trường hợp Quý khách không tuân thủ các Thoản Thuận này có thể dẫn đến việc Quý khách không đủ điều kiện tạo tài khoản và/hoặc tài khoản có thể bị khóa, và/hoặc số dư trong tài khoản sẽ bị trừ hết; và/hoặc pháp lý sẽ được áp dụng cho việc không tuân thủ thỏa thuận sử dụng.

Chiếu theo Thỏa Thuận này, chúng tôi sẽ bắt đầu cung cấp tới Quý khách lợi ích của Lộc Phát 88 ngay lập tức.

  • Nếu thành viên không đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản, vui lòng không truy cập, sử dụng và/ hoặc đóng góp cho Lộc Phát 88.
  • Thành viên đồng ý sử dụng Lộc Phát 88 và tuân thủ theo các quy định đưa ra và không vi phạm các quyền sử dụng, quyền riêng tư, vi phạm sự riêng tư, không tham gia vào việc quấy rối, đe dọa, làm phiền nhiễu, gửi thư hàng loạt, hoặc phá hoại, không thực hiện gửi thư lan truyền, thư rác, hoặc thư quảng cáo đến người dùng khác,không đưa những nội dung sai sự thật hoặc không chính xác, giả mạo thành viên khác, hoặc bất kỳ mục đích quảng cáo hay thương mại nào khác không được sự chấp thuận công khai của Lộc Phát 88.
  1. Lộc Phát 88 được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà chúng tôi cho là phù hợp.
  2. Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang Web: locphat88.com
  3. Trường hợp có một sự thay đổi đáng kể đối với Điều Khoản và Điều Kiện cho thành viên, chúng tôi sẽ thông báo cho thành viên về sự thay đổi đó bằng qua email, qua điện thoại hay qua các thông báo trong bản tin tại Lộc Phát 88 trong khoảng thời gian hợp lý trước khi thay đổi có hiệu lực.
  4. Tất cả các thay đổi khác sẽ được công bố trên trang ch locphat88.com tại hoặc trước thời điểm (các) thay đổi có hiệu lực.
  5. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, các trò chơi tại Lộc Phát 88 sau thời điểm có hiệu lực của việc sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung, thay thế có nghĩa là khách hàng hoàn toàn chấp nhận các sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung, thay thế đó.
up-arrow