Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng SSV388 trên iOS (iPhone, iPad…) – locphat88 – đai lý chính thức của LVG788, LVS788, Bong88

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng SSV388 trên iOS (iPhone, iPad…)

1.Vào trình duyệt web, nhập địa chỉ www.ssv388.com
Bạn sẽ được lựa chọn Tải xuống / Download ứng dụng (nút màu vàng)

2.Khi nhấn chọn “Tải Xuống” (Download) Nhấn chọn “Cài Đặt” (Install)

3.Ngoài màn hình chính của iPhone sẽ xuất hiện biểu tượng của ứng dụng SV388, hiện ở trạng thái này thì vẫn chưa sử dụng được Ứng dụng này. Ta cần phải thiết lập thêm một số bước tiếp theo để có thể sử dụng để cá cược và xem được các Livestream trực tiếp.

4.Nhấn vào “Cài Đặt” (Settings) căn bản của iOS trên iPhone hoặc Ipad

5.Tiếp tục nhấn vào “Cài Đặt Chung” (General)

6.Tiếp tục nhấn vào “Quản lý ứng dụng” (Profiles & Device Management)

7.Tiếp tục nhấn vào “97 TECHNOLOGY CO., LTD.”

8.Tiếp tục nhấn vào “Chấp Nhận” (Trust “97 TECHNOLOGY CO., LTD.”)

9.Tiếp tục nhấn vào “Chấp Nhận” (Trust) màu đỏ

10.Màn hình sau khi nhấn “Trust” như sau

11.Thoát ra phần “Cài Đặt” (Settings) và sử dụng ứng dụng SSV388, đăng nhập với tài khoản đã được gửi vào tin nhắn điện thoại của quý khách, sau đó sử dụng bình thường.

Thanh Toán Linh Hoạt

b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
b5.png
b6.png
b7.png
b8.png
b9.png
b10.png
up-arrow